ĐẠI LÝ MÁY HÀN HỒNG KÝ CHÍNH HÃNG TOÀN QUỐC

MÁY CẮT SẮT

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF212

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF212

Thương hiệu:
4,599,000 VNĐ
Máy cắt sắt Hồng Ký HK–CF312

Máy cắt sắt Hồng Ký HK–CF312

Thương hiệu:
4,849,000 VNĐ
Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF332

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF332

Thương hiệu:
4,849,000 VNĐ
Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF532

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF532

Thương hiệu:
5,249,000 VNĐ
Máy cắt không motor Hồng Ký HKCF

Máy cắt không motor Hồng Ký HKCF

Thương hiệu:
2,640,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ
-10%

MÁY KHOAN BÀN

Máy khoan bàn Hồng Ký KD 600

Máy khoan bàn Hồng Ký KD 600

Thương hiệu:
2,101,000 VNĐ 1,899,000 VNĐ
-10%
Máy khoan bàn Hồng Ký KD 800

Máy khoan bàn Hồng Ký KD 800

Thương hiệu:
3,149,000 VNĐ 3,070,000 VNĐ
-3%
Máy Khoan bàn Hồng Ký KDC 800

Máy Khoan bàn Hồng Ký KDC 800

Thương hiệu:
3,499,000 VNĐ 3,250,000 VNĐ
-8%
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KC10

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KC10

Thương hiệu:
5,299,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT10

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT10

Thương hiệu:
4,699,000 VNĐ 4,490,000 VNĐ
-5%
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT12

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT12

Thương hiệu:
5,799,000 VNĐ
Máy khoan Taro Hồng Ký HK-KT340

Máy khoan Taro Hồng Ký HK-KT340

Thương hiệu:
16,000,000 VNĐ

MÁY HÀN QUE

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-250T

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-250T

Thương hiệu:
5,499,000 VNĐ 4,950,000 VNĐ
-10%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-315I-PK

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-315I-PK

Thương hiệu:
7,899,000 VNĐ 7,100,000 VNĐ
-11%
Máy hàn điện tử Hồng Ký SR 200R

Máy hàn điện tử Hồng Ký SR 200R

Thương hiệu:
1,890,000 VNĐ 1,700,000 VNĐ
-11%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z

Thương hiệu:
2,600,000 VNĐ 2,299,000 VNĐ
-12%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200E-PK

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200E-PK

Thương hiệu:
2,850,000 VNĐ 2,450,000 VNĐ
-15%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A

Thương hiệu:
3,349,000 VNĐ 3,050,000 VNĐ
-9%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250E

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250E

Thương hiệu:
4,499,000 VNĐ 4,050,000 VNĐ
-10%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315

Thương hiệu:
7,490,000 VNĐ 6,700,000 VNĐ
-11%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-315A

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-315A

Thương hiệu:
8,075,000 VNĐ 6,700,000 VNĐ
-18%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315I

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315I

Thương hiệu:
7,489,000 VNĐ 7,100,000 VNĐ
-6%

MÁY HÀN MIG

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200

Thương hiệu:
4,050,000 VNĐ 3,725,000 VNĐ
-9%
Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG 500I

Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG 500I

Thương hiệu:
25,175,000 VNĐ 24,380,000 VNĐ
-4%
Máy hàn Hồng Ký HK MIG-500I

Máy hàn Hồng Ký HK MIG-500I

Thương hiệu:
25,175,000 VNĐ 24,380,000 VNĐ
-4%
Máy hàn Hồng Ký HK MIG-350I

Máy hàn Hồng Ký HK MIG-350I

Thương hiệu:
20,710,000 VNĐ 20,056,000 VNĐ
-4%
Máy hàn Hồng Ký HK MIG-200Y

Máy hàn Hồng Ký HK MIG-200Y

Thương hiệu:
9,659,000 VNĐ 9,190,000 VNĐ
-5%
Máy hàn Hồng Ký HK MIG-250

Máy hàn Hồng Ký HK MIG-250

Thương hiệu:
10,450,000 VNĐ 10,120,000 VNĐ
-4%

MOTOR ĐIỆN

Động cơ điện JETvn (1.5HP) vỏ gang 5070010

Động cơ điện JETvn (1.5HP) vỏ gang 5070010

Thương hiệu:
1,584,000 VNĐ 1,440,000 VNĐ
-10%
Motor vỏ nhôm MDY chân đế Hồng Ký 1450RPM

Motor vỏ nhôm MDY chân đế Hồng Ký 1450RPM

Thương hiệu:
1,815,000 VNĐ 1,650,000 VNĐ
-10%
Motor vỏ nhôm MDY chân đế Hồng Ký 5640010

Motor vỏ nhôm MDY chân đế Hồng Ký 5640010

Thương hiệu:
2,870,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ
-24%
Motor vỏ nhôm MDY chân đế HKM414MDY

Motor vỏ nhôm MDY chân đế HKM414MDY

Thương hiệu:
2,805,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ
-10%
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM1/214D

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM1/214D

Thương hiệu:
1,320,000 VNĐ 1,200,000 VNĐ
-10%
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM114D

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM114D

Thương hiệu:
1,870,000 VNĐ 1,700,000 VNĐ
-10%
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM112

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM112

Thương hiệu:
1,485,000 VNĐ 1,350,000 VNĐ
-10%
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM1.514

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM1.514

Thương hiệu:
2,310,000 VNĐ 2,100,000 VNĐ
-10%
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM214L

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM214L

Thương hiệu:
3,025,000 VNĐ 2,750,000 VNĐ
-10%
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM212

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM212

Thương hiệu:
230,000 VNĐ 2,100,000 VNĐ
--813%

MÁY HÀN TIG

Máy hàn điện tử Hồng Ký AC/DC HK TIG250

Máy hàn điện tử Hồng Ký AC/DC HK TIG250

Thương hiệu:
15,400,000 VNĐ 14,170,000 VNĐ
-8%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200E-PK

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200E-PK

Thương hiệu:
3,700,000 VNĐ 3,399,000 VNĐ
-9%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-200A-PK

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-200A-PK

Thương hiệu:
3,349,000 VNĐ 3,050,000 VNĐ
-9%
Máy hàn TIG điện tử Hồng Ký HK TIG-315I-380V

Máy hàn TIG điện tử Hồng Ký HK TIG-315I-380V

Thương hiệu:
11,400,000 VNĐ 11,040,000 VNĐ
-4%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 315I

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 315I

Thương hiệu:
12,540,000 VNĐ 11,040,000 VNĐ
-12%
Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG-315-AC/DC-380V

Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG-315-AC/DC-380V

Thương hiệu:
19,665,000 VNĐ 16,930,000 VNĐ
-14%
Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG 315 AC/DC

Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG 315 AC/DC

Thương hiệu:
19,665,000 VNĐ 16,930,000 VNĐ
-14%
Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG 250 AC/DC

Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG 250 AC/DC

Thương hiệu:
14,630,000 VNĐ 14,170,000 VNĐ
-4%
Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 250A

Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 250A

Thương hiệu:
6,499,000 VNĐ 5,980,000 VNĐ
-8%
Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200 AC/DC

Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200 AC/DC

Thương hiệu:
11,300,000 VNĐ 10,950,000 VNĐ
-4%

MÁY BIẾN THẾ HÀN

Máy hàn biến thế Hồng Ký H350D

Máy hàn biến thế Hồng Ký H350D

Thương hiệu:
9,099,000 VNĐ 8,190,000 VNĐ
-10%
Máy hàn biến thế Hồng Ký H350N

Máy hàn biến thế Hồng Ký H350N

Thương hiệu:
6,099,000 VNĐ
Máy hàn biến thế Hồng Ký H180D

Máy hàn biến thế Hồng Ký H180D

Thương hiệu:
3,499,000 VNĐ 3,060,000 VNĐ
-13%
Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H200D

Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H200D

Thương hiệu:
4,799,000 VNĐ
Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H250D

Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H250D

Thương hiệu:
5,999,000 VNĐ

MÁY HÀN BẤM

Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB15KB

Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB15KB

Thương hiệu:
15,699,000 VNĐ 15,299,000 VNĐ
-3%
Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB04KB

Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB04KB

Thương hiệu:
8,999,000 VNĐ 7,110,000 VNĐ
-21%
Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB10KB

Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB10KB

Thương hiệu:
11,499,000 VNĐ

MÁY MÀI

Máy mài Hồng Ký MB2D112-200

Máy mài Hồng Ký MB2D112-200

Thương hiệu:
2,100,000 VNĐ
Máy mài Hồng Ký MB2D132-200

Máy mài Hồng Ký MB2D132-200

Thương hiệu:
2,100,000 VNĐ
Máy mài Hồng Ký MB2D1.512-200

Máy mài Hồng Ký MB2D1.512-200

Thương hiệu:
2,400,000 VNĐ
Máy mài Hồng Ký MB2D1.532-200

Máy mài Hồng Ký MB2D1.532-200

Thương hiệu:
2,400,000 VNĐ
Máy mài Hồng Ký MB1/2HP

Máy mài Hồng Ký MB1/2HP

Thương hiệu:
1,400,000 VNĐ
Máy mài Hồng Ký MB1HP

Máy mài Hồng Ký MB1HP

Thương hiệu:
1,790,000 VNĐ

MÁY HÀN INVERTER ARC

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK200-PK

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK200-PK

Thương hiệu:
3,350,000 VNĐ 3,050,000 VNĐ
-9%
Máy hàn TIG và cắt Plasma Hồng Ký HK-416

Máy hàn TIG và cắt Plasma Hồng Ký HK-416

Thương hiệu:
7,695,000 VNĐ
Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 100

Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 100

Thương hiệu:
18,905,000 VNĐ
Máy cắt Plasma Hồng Ký HK-100-380V

Máy cắt Plasma Hồng Ký HK-100-380V

Thương hiệu:
18,905,000 VNĐ
Máy cắt Plasma Hồng Ký HK-70A-380V

Máy cắt Plasma Hồng Ký HK-70A-380V

Thương hiệu:
14,250,000 VNĐ 13,500,000 VNĐ
-6%
Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 40

Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 40

Thương hiệu:
5,700,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký Inverter HK250Z

Máy hàn que điện tử Hồng Ký Inverter HK250Z

Thương hiệu:
3,900,000 VNĐ 3,800,000 VNĐ
-3%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK250TP

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK250TP

Thương hiệu:
6,599,000 VNĐ 6,499,000 VNĐ
-2%

Sản phẩm Đã xem

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-200A-PK

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-200A-PK

Thương hiệu:
3,349,000 VNĐ 3,050,000 VNĐ
-9%
Máy hàn que điện tử chống giật Hồng Ký HK 200N

Máy hàn que điện tử chống giật Hồng Ký HK 200N

Thương hiệu:
2,400,000 VNĐ 2,190,000 VNĐ
-9%
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT12

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT12

Thương hiệu:
5,799,000 VNĐ
Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H250D

Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H250D

Thương hiệu:
5,999,000 VNĐ
Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF532

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF532

Thương hiệu:
5,249,000 VNĐ
Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF332

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF332

Thương hiệu:
4,849,000 VNĐ
Máy cắt sắt Hồng Ký HK–CF312

Máy cắt sắt Hồng Ký HK–CF312

Thương hiệu:
4,849,000 VNĐ
Máy mài Hồng Ký MB2HP

Máy mài Hồng Ký MB2HP

Thương hiệu:
2,949,000 VNĐ 2,800,000 VNĐ
-6%
Máy mài Hồng Ký MB1HPCN

Máy mài Hồng Ký MB1HPCN

Thương hiệu:
1,790,000 VNĐ
Máy mài Hồng Ký MB2D132-200

Máy mài Hồng Ký MB2D132-200

Thương hiệu:
2,100,000 VNĐ
Máy khoan Taro Hồng Ký HK-KT340

Máy khoan Taro Hồng Ký HK-KT340

Thương hiệu:
16,000,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200E-PK

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200E-PK

Thương hiệu:
3,700,000 VNĐ 3,399,000 VNĐ
-9%
Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG-200A-PK

Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG-200A-PK

Thương hiệu:
4,049,000 VNĐ 3,725,000 VNĐ
-9%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200I

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200I

Thương hiệu:
3,650,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ
-9%
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT10

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT10

Thương hiệu:
4,699,000 VNĐ 4,490,000 VNĐ
-5%
Máy Khoan bàn Hồng Ký KDC 800

Máy Khoan bàn Hồng Ký KDC 800

Thương hiệu:
3,499,000 VNĐ 3,250,000 VNĐ
-8%
Máy khoan bàn Hồng Ký KD 600

Máy khoan bàn Hồng Ký KD 600

Thương hiệu:
2,101,000 VNĐ 1,899,000 VNĐ
-10%
Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H400D

Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H400D

Thương hiệu:
9,999,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KCP15

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KCP15

Thương hiệu:
16,999,000 VNĐ
Máy khoan taro tự động Hồng Ký HK-KC12T

Máy khoan taro tự động Hồng Ký HK-KC12T

Thương hiệu:
13,999,000 VNĐ
Giỏ hàng của bạn (0 sản phẩm)
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn