ĐẠI LÝ MÁY HÀN HỒNG KÝ CHÍNH HÃNG TOÀN QUỐC

MÁY CẮT SẮT

Máy cắt không motor Hồng Ký HKCF
200K

Máy cắt không motor Hồng Ký HKCF

Thương hiệu:
3,200,000 VNĐ
Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF532
200K

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF532

Thương hiệu:
6,800,000 VNĐ
Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF332
200K

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF332

Thương hiệu:
6,100,000 VNĐ
Máy cắt sắt Hồng Ký HK–CF312
200K

Máy cắt sắt Hồng Ký HK–CF312

Thương hiệu:
6,100,000 VNĐ
Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF212
200K

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF212

Thương hiệu:
6,100,000 VNĐ 5,900,000 VNĐ
-4%

MÁY KHOAN BÀN

Máy khoan Taro Hồng Ký HK-KT340
200K

Máy khoan Taro Hồng Ký HK-KT340

Thương hiệu:
24,500,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT12
200K

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT12

Thương hiệu:
7,600,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KC10
200K

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KC10

Thương hiệu:
7,200,000 VNĐ 7,000,000 VNĐ
-3%
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT10
200K

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT10

Thương hiệu:
6,300,000 VNĐ
Máy Khoan bàn Hồng Ký KDC 800
200K

Máy Khoan bàn Hồng Ký KDC 800

Thương hiệu:
4,600,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký KD 800
200K

Máy khoan bàn Hồng Ký KD 800

Thương hiệu:
4,200,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký KD600
150K

Máy khoan bàn Hồng Ký KD600

Thương hiệu:
2,660,000 VNĐ 2,600,000 VNĐ
-3%

MÁY HÀN QUE

Máy Hàn Điện Tử IGBT Hồng Ký HK 200A
200K

Máy Hàn Điện Tử IGBT Hồng Ký HK 200A

Thương hiệu:
4,000,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 200K
150K

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 200K

Thương hiệu:
2,640,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Jet SR 250R
200K

Máy hàn điện tử Jet SR 250R

Thương hiệu:
3,990,000 VNĐ 3,900,000 VNĐ
-3%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 215
200K

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 215

Thương hiệu:
3,500,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200H
150K

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200H

Thương hiệu:
2,799,000 VNĐ 2,530,000 VNĐ
-10%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z
150K

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z

Thương hiệu:
2,530,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A
200K

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200A

Thương hiệu:
3,839,000 VNĐ 3,800,000 VNĐ
-2%
Máy hàn Inverter Hồng Ký HK 250A
200K

Máy hàn Inverter Hồng Ký HK 250A

Thương hiệu:
6,500,000 VNĐ

MÁY HÀN MIG

Máy hàn Hồng Ký MIG 350

Máy hàn Hồng Ký MIG 350

Thương hiệu:
25,000,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG 500
200K

Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG 500

Thương hiệu:
31,000,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 250-1
200K

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 250-1

Thương hiệu:
12,400,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 200I
200K

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 200I

Thương hiệu:
11,100,000 VNĐ

MOTOR ĐIỆN

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM312
200K

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM312

Thương hiệu:
3,840,000 VNĐ 3,245,000 VNĐ
-16%
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM314
200K

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM314

Thương hiệu:
4,990,000 VNĐ 4,430,000 VNĐ
-12%
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM212
150K

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM212

Thương hiệu:
2,800,000 VNĐ
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM214L
200K

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM214L

Thương hiệu:
3,509,000 VNĐ
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM1.514
150K

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM1.514

Thương hiệu:
2,662,000 VNĐ
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM112
100K

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM112

Thương hiệu:
1,940,000 VNĐ 1,738,000 VNĐ
-11%
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM114D
150K

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM114D

Thương hiệu:
2,311,000 VNĐ 2,250,000 VNĐ
-3%
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM1/214D
100K

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM1/214D

Thương hiệu:
1,700,000 VNĐ
Motor ZET vỏ gang PLC-Z1.114
100K

Motor ZET vỏ gang PLC-Z1.114

Thương hiệu:
1,990,000 VNĐ 1,903,000 VNĐ
-5%
Motor vỏ nhôm MDY chân đế Hồng Ký 1450RPM
100K

Motor vỏ nhôm MDY chân đế Hồng Ký 1450RPM

Thương hiệu:
1,870,000 VNĐ

MÁY HÀN TIG

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200I
200K

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200I

Thương hiệu:
4,553,000 VNĐ 4,300,000 VNĐ
-6%
Máy hàn điện tử SR TIG 200R
200K

Máy hàn điện tử SR TIG 200R

Thương hiệu:
3,800,000 VNĐ
Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200A
200K

Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200A

Thương hiệu:
5,300,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200E
200K

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200E

Thương hiệu:
4,400,000 VNĐ

MÁY BIẾN THẾ HÀN

Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H250D-2P380V
200K

Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H250D-2P380V

Thương hiệu:
10,500,000 VNĐ 10,300,000 VNĐ
-2%
Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H250D
200K

Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H250D

Thương hiệu:
9,500,000 VNĐ 9,000,000 VNĐ
-6%
Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H200D
200K

Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H200D

Thương hiệu:
6,800,000 VNĐ
Máy hàn biến thế Hồng Ký H180D
200K

Máy hàn biến thế Hồng Ký H180D

Thương hiệu:
5,500,000 VNĐ
Máy hàn biến thế Hồng Ký H350D
200K

Máy hàn biến thế Hồng Ký H350D

Thương hiệu:
12,800,000 VNĐ

MÁY HÀN BẤM

Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB15KB
200K

Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB15KB

Thương hiệu:
15,699,000 VNĐ 14,850,000 VNĐ
-6%
Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB10KB
200K

Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB10KB

Thương hiệu:
16,600,000 VNĐ
Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB04KB
200K

Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB04KB

Thương hiệu:
13,500,000 VNĐ

MÁY MÀI

Máy mài Hồng Ký MB1HP
150K

Máy mài Hồng Ký MB1HP

Thương hiệu:
2,400,000 VNĐ
Máy mài Hồng Ký MB1/2HP
150K

Máy mài Hồng Ký MB1/2HP

Thương hiệu:
2,890,000 VNĐ 1,900,000 VNĐ
-35%
Máy mài Hồng Ký MB2D1.532-200
200K

Máy mài Hồng Ký MB2D1.532-200

Thương hiệu:
3,100,000 VNĐ
Máy mài Hồng Ký MB2D1.512-200
200K

Máy mài Hồng Ký MB2D1.512-200

Thương hiệu:
3,100,000 VNĐ
Máy mài Hồng Ký MB2D132-200
150K

Máy mài Hồng Ký MB2D132-200

Thương hiệu:
2,700,000 VNĐ
Máy mài Hồng Ký MB2D112-200
150K

Máy mài Hồng Ký MB2D112-200

Thương hiệu:
2,700,000 VNĐ
Mài mài bàn 2 đá 1.5HP 380V 200mm (5610013)
200K

Mài mài bàn 2 đá 1.5HP 380V 200mm (5610013)

Thương hiệu:
3,100,000 VNĐ
Mài mài bàn 2 đá 1HP 380V 200mm (5610011)
200K

Mài mài bàn 2 đá 1HP 380V 200mm (5610011)

Thương hiệu:
3,100,000 VNĐ
Mài mài bàn 2 đá 1HP 220V 200mm (5610010)
150K

Mài mài bàn 2 đá 1HP 220V 200mm (5610010)

Thương hiệu:
2,850,000 VNĐ 2,700,000 VNĐ
-6%
Mài mài bàn 2 đá 1.5HP 220V 200mm (5610012)
150K

Mài mài bàn 2 đá 1.5HP 220V 200mm (5610012)

Thương hiệu:
2,990,000 VNĐ 2,890,000 VNĐ
-4%

MÁY HÀN INVERTER ARC

Máy hàn que điện tử Hồng Ký Inverter HK 250Z
200K

Máy hàn que điện tử Hồng Ký Inverter HK 250Z

Thương hiệu:
4,500,000 VNĐ
Máy hàn que điện tử Hồng Ký Inverter HK400A
200K

Máy hàn que điện tử Hồng Ký Inverter HK400A

Thương hiệu:
14,600,000 VNĐ
Máy cắt plasma HK CUT100
200K

Máy cắt plasma HK CUT100

Thương hiệu:
21,000,000 VNĐ
Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK CUT40
200K

Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK CUT40

Thương hiệu:
5,500,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 120A
150K

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 120A

Thương hiệu:
2,100,000 VNĐ

Sản phẩm Đã xem

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 200I
200K

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 200I

Thương hiệu:
11,100,000 VNĐ
Motor vỏ gang chân đế Hồng ký HKM132
100K

Motor vỏ gang chân đế Hồng ký HKM132

Thương hiệu:
1,550,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 120A
150K

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 120A

Thương hiệu:
2,100,000 VNĐ
Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H250D-2P380V
200K

Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H250D-2P380V

Thương hiệu:
10,500,000 VNĐ 10,300,000 VNĐ
-2%
Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200A
200K

Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200A

Thương hiệu:
5,300,000 VNĐ
Dây khí Argon

Dây khí Argon

Thương hiệu:
20,000 VNĐ
Máy cắt không motor Hồng Ký HKCF
200K

Máy cắt không motor Hồng Ký HKCF

Thương hiệu:
3,200,000 VNĐ
Mài mài bàn 2 đá 1.5HP 380V 200mm (5610013)
200K

Mài mài bàn 2 đá 1.5HP 380V 200mm (5610013)

Thương hiệu:
3,100,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200E
200K

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200E

Thương hiệu:
4,400,000 VNĐ
Máy biến thế hàn Hồng Ký HK H300D
200K

Máy biến thế hàn Hồng Ký HK H300D

Thương hiệu:
11,200,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KC12
200K

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KC12

Thương hiệu:
8,500,000 VNĐ
Máy cắt sắt Hồng Ký HK–CF312
200K

Máy cắt sắt Hồng Ký HK–CF312

Thương hiệu:
6,100,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG 500
200K

Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG 500

Thương hiệu:
31,000,000 VNĐ
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM134
100K

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM134

Thương hiệu:
1,450,000 VNĐ
Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF212
200K

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF212

Thương hiệu:
6,100,000 VNĐ 5,900,000 VNĐ
-4%
Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF532
200K

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF532

Thương hiệu:
6,800,000 VNĐ
Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF332
200K

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF332

Thương hiệu:
6,100,000 VNĐ
Máy khoan bàn Hồng Ký KD 800
200K

Máy khoan bàn Hồng Ký KD 800

Thương hiệu:
4,200,000 VNĐ
Máy khoan taro tự động Hồng Ký HK-KC12T
200K

Máy khoan taro tự động Hồng Ký HK-KC12T

Thương hiệu:
19,600,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Jet SR 250R
200K

Máy hàn điện tử Jet SR 250R

Thương hiệu:
3,990,000 VNĐ 3,900,000 VNĐ
-3%
Giỏ hàng của bạn (0 sản phẩm)
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn