ĐẠI LÝ MÁY HÀN HỒNG KÝ CHÍNH HÃNG TOÀN QUỐC

MÁY CẮT SẮT

Máy cắt sắt Hồng Ký HK–CF312

Máy cắt sắt Hồng Ký HK–CF312

Thương hiệu:
5,849,000 VNĐ 5,550,000 VNĐ
-6%
Máy cắt không motor Hồng Ký HKCF

Máy cắt không motor Hồng Ký HKCF

Thương hiệu:
3,240,000 VNĐ 2,860,000 VNĐ
-12%
Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF212

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF212

Thương hiệu:
5,499,000 VNĐ 5,200,000 VNĐ
-6%
Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF332

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF332

Thương hiệu:
5,849,000 VNĐ 5,390,000 VNĐ
-8%
Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF532

Máy cắt sắt Hồng Ký HK CF532

Thương hiệu:
6,949,000 VNĐ 5,850,000 VNĐ
-16%

MÁY KHOAN BÀN

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT10

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT10

Thương hiệu:
6,922,000 VNĐ 5,900,000 VNĐ
-15%
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KC10

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KC10

Thương hiệu:
6,999,000 VNĐ 6,050,000 VNĐ
-14%
Máy khoan Taro Hồng Ký HK-KT340

Máy khoan Taro Hồng Ký HK-KT340

Thương hiệu:
23,500,000 VNĐ 21,990,000 VNĐ
-7%
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT12

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KT12

Thương hiệu:
7,380,000 VNĐ 6,725,000 VNĐ
-9%
Máy khoan bàn Hồng Ký KD 800

Máy khoan bàn Hồng Ký KD 800

Thương hiệu:
3,765,000 VNĐ 3,590,000 VNĐ
-5%
Máy Khoan bàn Hồng Ký KDC 800

Máy Khoan bàn Hồng Ký KDC 800

Thương hiệu:
4,799,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ
-17%
Máy khoan bàn Hồng Ký KD600

Máy khoan bàn Hồng Ký KD600

Thương hiệu:
2,660,000 VNĐ 2,210,000 VNĐ
-17%

MÁY HÀN QUE

Máy hàn điện tử Jet SR 250R

Máy hàn điện tử Jet SR 250R

Thương hiệu:
3,990,000 VNĐ 3,100,000 VNĐ
-23%
Máy hàn que điện tử chống giật Hồng Ký HK 200N

Máy hàn que điện tử chống giật Hồng Ký HK 200N

Thương hiệu:
2,550,000 VNĐ 2,250,000 VNĐ
-12%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250E

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 250E

Thương hiệu:
5,599,000 VNĐ 4,500,000 VNĐ
-20%
Đồng hồ Argon vàng giá tốt

Đồng hồ Argon vàng giá tốt

Thương hiệu:
450,000 VNĐ 350,000 VNĐ
-23%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 215

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 215

Thương hiệu:
3,890,000 VNĐ 3,430,000 VNĐ
-12%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200Z

Thương hiệu:
2,600,000 VNĐ 2,370,000 VNĐ
-9%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200E-PK

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200E-PK

Thương hiệu:
3,320,000 VNĐ 2,930,000 VNĐ
-12%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-250T

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-250T

Thương hiệu:
5,499,000 VNĐ 5,100,000 VNĐ
-8%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315A

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315A

Thương hiệu:
7,490,000 VNĐ 7,299,000 VNĐ
-3%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200H

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200H

Thương hiệu:
2,799,000 VNĐ 2,370,000 VNĐ
-16%

MÁY HÀN MIG

Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG 500I

Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG 500I

Thương hiệu:
27,499,000 VNĐ 26,499,000 VNĐ
-4%
Máy hàn Hồng Ký HK MIG-350I

Máy hàn Hồng Ký HK MIG-350I

Thương hiệu:
20,710,000 VNĐ 20,056,000 VNĐ
-4%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 200I

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG 200I

Thương hiệu:
10,900,000 VNĐ 10,250,000 VNĐ
-6%
Máy hàn Hồng Ký HK MIG-200Y

Máy hàn Hồng Ký HK MIG-200Y

Thương hiệu:
9,999,000 VNĐ 9,099,000 VNĐ
-10%
Máy hàn Hồng Ký HK MIG-250

Máy hàn Hồng Ký HK MIG-250

Thương hiệu:
12,899,000 VNĐ 12,050,000 VNĐ
-7%

MOTOR ĐIỆN

Motor vỏ nhôm MDY chân đế HKM414MDY

Motor vỏ nhôm MDY chân đế HKM414MDY

Thương hiệu:
2,805,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ
-10%
Motor vỏ nhôm MDY chân đế Hồng Ký 1450RPM

Motor vỏ nhôm MDY chân đế Hồng Ký 1450RPM

Thương hiệu:
1,815,000 VNĐ 1,650,000 VNĐ
-10%
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM312

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM312

Thương hiệu:
2,840,000 VNĐ
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM314

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM314

Thương hiệu:
3,990,000 VNĐ 3,930,000 VNĐ
-2%
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM212

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM212

Thương hiệu:
2,490,000 VNĐ
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM214L

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM214L

Thương hiệu:
3,330,000 VNĐ 3,280,000 VNĐ
-2%
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM1.514

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM1.514

Thương hiệu:
2,390,000 VNĐ 2,340,000 VNĐ
-3%
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM112

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM112

Thương hiệu:
1,640,000 VNĐ

MÁY HÀN TIG

Máy hàn điện tử SR TIG 200R

Máy hàn điện tử SR TIG 200R

Thương hiệu:
3,700,000 VNĐ 3,320,000 VNĐ
-11%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200E-PK

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200E-PK

Thương hiệu:
4,390,000 VNĐ 4,050,000 VNĐ
-8%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200I

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200I

Thương hiệu:
4,553,000 VNĐ 3,900,000 VNĐ
-15%
Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200A

Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200A

Thương hiệu:
5,749,000 VNĐ 4,900,000 VNĐ
-15%
Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200 AC/DC

Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 200 AC/DC

Thương hiệu:
11,899,000 VNĐ 11,860,000 VNĐ
-1%
Máy hàn TIG điện tử Hồng Ký HK TIG-315I-380V

Máy hàn TIG điện tử Hồng Ký HK TIG-315I-380V

Thương hiệu:
11,400,000 VNĐ 11,040,000 VNĐ
-4%
Máy hàn điện tử Hồng Ký TIG HK250

Máy hàn điện tử Hồng Ký TIG HK250

Thương hiệu:
6,599,000 VNĐ 6,399,000 VNĐ
-4%
Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 250A

Máy hàn Inverter Hồng Ký HK TIG 250A

Thương hiệu:
6,499,000 VNĐ 6,399,000 VNĐ
-2%
Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG 250 AC/DC

Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG 250 AC/DC

Thương hiệu:
15,499,000 VNĐ 14,860,000 VNĐ
-5%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-200A-PK

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK-200A-PK

Thương hiệu:
3,849,000 VNĐ 3,550,000 VNĐ
-8%

MÁY BIẾN THẾ HÀN

Máy hàn biến thế Hồng Ký H180D

Máy hàn biến thế Hồng Ký H180D

Thương hiệu:
3,850,000 VNĐ 3,690,000 VNĐ
-5%
Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H250D-2P380V

Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H250D-2P380V

Thương hiệu:
8,780,000 VNĐ 8,500,000 VNĐ
-4%
Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H250D

Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H250D

Thương hiệu:
7,899,000 VNĐ 7,450,000 VNĐ
-6%
Máy hàn biến thế Hồng Ký H350N

Máy hàn biến thế Hồng Ký H350N

Thương hiệu:
6,099,000 VNĐ
Máy hàn biến thế Hồng Ký H350D

Máy hàn biến thế Hồng Ký H350D

Thương hiệu:
11,100,000 VNĐ 10,600,000 VNĐ
-5%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 120F

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 120F

Thương hiệu:
2,460,000 VNĐ 2,110,000 VNĐ
-15%
Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H200D

Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H200D

Thương hiệu:
5,999,000 VNĐ 5,640,000 VNĐ
-6%

MÁY HÀN BẤM

Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB10KB

Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB10KB

Thương hiệu:
14,000,000 VNĐ 13,849,000 VNĐ
-2%
Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB04KB

Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB04KB

Thương hiệu:
12,229,900 VNĐ 11,190,000 VNĐ
-9%
Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB15KB

Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB15KB

Thương hiệu:
15,699,000 VNĐ 14,850,000 VNĐ
-6%

MÁY MÀI

Mài mài bàn 2 đá 1.5HP 220V 200mm (5610012)

Mài mài bàn 2 đá 1.5HP 220V 200mm (5610012)

Thương hiệu:
2,990,000 VNĐ 2,700,000 VNĐ
-10%
Máy mài Hồng Ký MB2D1.532-200

Máy mài Hồng Ký MB2D1.532-200

Thương hiệu:
2,400,000 VNĐ
Máy mài Hồng Ký MB1/2HP

Máy mài Hồng Ký MB1/2HP

Thương hiệu:
1,890,000 VNĐ 1,720,000 VNĐ
-9%
Máy mài Hồng Ký MB1HP

Máy mài Hồng Ký MB1HP

Thương hiệu:
2,550,000 VNĐ 2,150,000 VNĐ
-16%
Mài mài bàn 2 đá 1HP 220V 200mm (5610010)

Mài mài bàn 2 đá 1HP 220V 200mm (5610010)

Thương hiệu:
2,850,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ
-16%
Mài mài bàn 2 đá 1.5HP 380V 200mm (5610013)

Mài mài bàn 2 đá 1.5HP 380V 200mm (5610013)

Thương hiệu:
3,140,000 VNĐ 2,690,000 VNĐ
-15%
Mài mài bàn 2 đá 1HP 380V 200mm (5610011)

Mài mài bàn 2 đá 1HP 380V 200mm (5610011)

Thương hiệu:
2,750,000 VNĐ 2,400,000 VNĐ
-13%
Máy mài Hồng Ký MB2D112-200

Máy mài Hồng Ký MB2D112-200

Thương hiệu:
2,100,000 VNĐ
Máy mài Hồng Ký MB2D132-200

Máy mài Hồng Ký MB2D132-200

Thương hiệu:
2,100,000 VNĐ
Máy mài Hồng Ký MB2D1.512-200

Máy mài Hồng Ký MB2D1.512-200

Thương hiệu:
2,400,000 VNĐ

MÁY HÀN INVERTER ARC

Máy hàn que điện tử Hồng Ký Inverter HK400A

Máy hàn que điện tử Hồng Ký Inverter HK400A

Thương hiệu:
13,900,000 VNĐ 13,500,000 VNĐ
-3%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký Inverter HK 250Z

Máy hàn que điện tử Hồng Ký Inverter HK 250Z

Thương hiệu:
4,900,000 VNĐ 3,800,000 VNĐ
-23%
Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 40

Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK 40

Thương hiệu:
6,200,000 VNĐ 5,120,000 VNĐ
-18%
Máy cắt Plasma Hồng Ký HK-70A-380V

Máy cắt Plasma Hồng Ký HK-70A-380V

Thương hiệu:
14,250,000 VNĐ 13,500,000 VNĐ
-6%
Máy hàn TIG và cắt Plasma Hồng Ký HK-416

Máy hàn TIG và cắt Plasma Hồng Ký HK-416

Thương hiệu:
8,910,000 VNĐ 8,200,000 VNĐ
-8%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 120A

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 120A

Thương hiệu:
2,240,000 VNĐ 1,920,000 VNĐ
-15%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK250TP

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK250TP

Thương hiệu:
6,599,000 VNĐ 6,000,000 VNĐ
-10%
Máy cắt Plasma Hồng Ký HK-100-380V

Máy cắt Plasma Hồng Ký HK-100-380V

Thương hiệu:
18,905,000 VNĐ
Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 100

Máy cắt Plasma Hồng Ký HK 100

Thương hiệu:
19,999,000 VNĐ 19,699,000 VNĐ
-2%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK200-PK

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK200-PK

Thương hiệu:
3,350,000 VNĐ 3,015,000 VNĐ
-10%

Sản phẩm Đã xem

Motor vỏ gang chân đế Hồng ký HKM132

Motor vỏ gang chân đế Hồng ký HKM132

Thương hiệu:
1,450,000 VNĐ
Motor vỏ nhôm MDY chân đế HKM1.514MDY

Motor vỏ nhôm MDY chân đế HKM1.514MDY

Thương hiệu:
2,035,000 VNĐ 1,850,000 VNĐ
-10%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 200K

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 200K

Thương hiệu:
2,600,000 VNĐ 2,350,000 VNĐ
-10%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 120A

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK 120A

Thương hiệu:
2,240,000 VNĐ 1,920,000 VNĐ
-15%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK200-PK

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK200-PK

Thương hiệu:
3,350,000 VNĐ 3,015,000 VNĐ
-10%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 315I

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 315I

Thương hiệu:
12,540,000 VNĐ 11,000,000 VNĐ
-13%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200E-PK

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 200E-PK

Thương hiệu:
3,320,000 VNĐ 2,930,000 VNĐ
-12%
Dây khí Argon

Dây khí Argon

Thương hiệu:
20,000 VNĐ
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200E-PK

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200E-PK

Thương hiệu:
4,390,000 VNĐ 4,050,000 VNĐ
-8%
Máy hàn TIG và cắt Plasma Hồng Ký HK-416

Máy hàn TIG và cắt Plasma Hồng Ký HK-416

Thương hiệu:
8,910,000 VNĐ 8,200,000 VNĐ
-8%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315I

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 315I

Thương hiệu:
8,000,000 VNĐ 7,450,000 VNĐ
-7%
Máy biến thế hàn Hồng Ký HK H300D

Máy biến thế hàn Hồng Ký HK H300D

Thương hiệu:
9,900,000 VNĐ 9,280,000 VNĐ
-7%
Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KC12

Máy khoan bàn Hồng Ký HK-KC12

Thương hiệu:
7,999,000 VNĐ 7,500,000 VNĐ
-7%
Máy khoan Taro Hồng Ký HK-KT340

Máy khoan Taro Hồng Ký HK-KT340

Thương hiệu:
23,500,000 VNĐ 21,990,000 VNĐ
-7%
Máy hàn Hồng Ký HK MIG-250

Máy hàn Hồng Ký HK MIG-250

Thương hiệu:
12,899,000 VNĐ 12,050,000 VNĐ
-7%
Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM314

Motor vỏ gang chân đế Hồng Ký HKM314

Thương hiệu:
3,990,000 VNĐ 3,930,000 VNĐ
-2%
Đồng hồ Argon vàng giá tốt

Đồng hồ Argon vàng giá tốt

Thương hiệu:
450,000 VNĐ 350,000 VNĐ
-23%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200I

Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG 200I

Thương hiệu:
4,553,000 VNĐ 3,900,000 VNĐ
-15%
Máy mài Hồng Ký MB2D112-200

Máy mài Hồng Ký MB2D112-200

Thương hiệu:
2,100,000 VNĐ
Giỏ hàng của bạn (0 sản phẩm)
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn